Känner du för att stötta Edsele Skoterklubb?

Klubben (våra medlemmar) jobbar hårt med att underhålla vårt ledsystem för att alla ska kunna färdas säkert och kunna njuta av fina prepareade leder. Det är inte bara vintertid som klubben och dess medlemmar arbetar, sommartid utförs även arbeten såsom, röjning, brobyggen, skyltning, osv.

Allt detta görs i huvudsak ideellt.

Alla som jobbar med ledunderhållet/sladdning tex gör ett beundransvärt jobb. Det görs ofta på sena kvällar, helger eller annan ledig tid.

Bli medlem idag och stötta klubben.

Kostnad 150:- Familj / 100:- Enskild.

Skriv namn och adressuppgifter så kontaktar vi er ang medlemsbevis.

Du kan också sätta in pengar på vårt Plusgiro 348347-6

Märk betalningen med erat namn.