Nipakademin

Nipakademin är en förening som bara är några år gammal men synnerligen aktiv. Akademin bildades av personer som återställt gamla betesmarker i Tängsta, Resele, Näsåker, Ramsele och Tjärnbotten. Nipakademin har cirka 45 medlemmar. För att hålla niporna öppna måste man ha djur som betar där. För att hålla djur krävs enskilda lantbrukare eller kooperativ. Runt niporna i Ramsele har åtta kraftfulla män bildat Rafna Gård. För att hålla djur måste man hitta lönsamhet i verksamheten. Därför har vi också bildat Norrbete som är en producentring (kooperativ) av lantbrukare som producerar kött av absolut högsta kvalitet och säljer direkt till kunder i form av 25-kilos köttlådor. Köttet hängmöras i flera veckor, djuren går på bete i skogen och i niporna, lätta köttraser korsas med fjäll och djuren får aldrig kraftfoder utan får växa i den takt de ska. I Edsele finns tre medlemmar i Norrbete och ytterligare en lantbrukare har sökt om medlemskap.


Inom Nipakademin håller vi också på att utveckla nya former av jordbrukande och djurhållning. I Tjärnbotten håller tre jordbrukare sina djur tillsammans på vintern. Då blir man inte så bunden. Köttdjursproduktion handlar om att hålla djuren så naturligt som möjligt. Det innebär att de ska vara ute året om och ha fri tillgång till grovfoder och mineraler. Hos Laxvik på Tjärnbotten kan man också hyra in djur på vintern. Där bedrivs Kotell-verksamhet på temat djupströbädd and breakfirst. Rafna Gård har sina djur där i vinter och det kostar dem 2.5 minuter per djur och dygn. Även enskilda personer från Stockholm har kor som vinterhålls där. De köper ett djur, betalar för uppväxten och får sex köttlådor hem efter slakt. När de sålt fyra lådor har de betalt sin investering. Den femte hamnar i den egna frysen och den sjätte är vinst. Genom denna kotellverksamhet skapar vi intresse för bygden och djurhållning.


För att föreningen och kooperativet inte ska dö har vi bildat en analysgrupp som specialstuderar dagiskooperativet Eislans tillkomst och förändring. Gruppen frågar sig hur ett demokratiskt ”vi” uppstår och hur det förstörs. Målet är att skriva en liten bok och hitta svaret på frågan hur man behåller en förening levande och demokratisk.


Men man behöver något att äta till köttet också. Därför har Nipakademin hjälpt en grupp invandrare i Sollefteå att bilda ett potatisodlarkooperativ. I år (2008) fick man upp 17 ton på ett hektar.


I samband med den stora utbyggnaden av vindkraft i vårt område tog Nipakademin kontakt med SSVAB för ett samarbete. Det har lett till bildandet av ett vindkraftskooperativ där medlemmarna kan köpa andelar i verket och få ner sin strömkostnad rejält. Ett, två eller tre verk ska köpas för cirka 50 miljoner styck. Läs mer om medlemskap och andelar på www.skogsvind.se. Men snabba dig på. Det står 4 000 personer i kö i Sverige för att köpa andelar men lokalbefolkningen kommer att prioriteras och andelarna är begränsade.


Nipakademins intresse handlar om att öppna upp landskap och främja företagande. Länsstyrelsen ger stora bidrag till återställande av betesmarker i niporna. Finns det områden i vår bygd som borde öppnas upp. Kontakta Thorsten Laxvik 070/5200761 eller thorsten@laxvik-aha.se


Styrelsen består av:

  • Thorsten Laxvik, Edsele, ordförande
  • Birgit Östin, Tängsta, vice ordförande
  • Elisabeth Sellgren, Näsåker, sekreterare
  • Ann-Mari Stensvad, Forsås, kassör
  • Åke Wikström, Ramsele
  • Britt-Marie Skoglund, Edsele
  • Karin Annersten, Näsåker
  • Bo Eliasson, Edsele, suppleant
  • Nils-Erik Humlesjö, Näsåker, suppleant

Den som vill följa Nipakademins arbete kan gå in på www.ramsele.com. Norrbete har sin hemsida på www.norrbete.se. Den som vill köpa potatis kan vända sig till Sahibi på: hsahibi@hotmail.com.