Sevärdheter

Edsele Kyrka

(Karta)

Edsele träkyrka uppfördes 1799 av Pål Persson i Stugun och är en mindre kopia av Fjällsjö kyrka. Kyrkan är byggd av liggtimmer och klädd med stående paneler och taket som först var täckt med spån kläddes 1911 med plåt.

Det finns även historiska bilder på Edseles kyrka i vårat galleri.

edsele4edsele-kyrka-3edsele-kyrka-1911-12

Källa: Wikipedia

Gideåbergsmyrarna

(Karta)

I  Gideåberg väster om Edsele ligger ett av länets finaste botaniska områden. Detta myr- och sumpskogsområde hyser tack vare sin kalkhaltiga morän många olika arter orkidéer och kalkälskande växter.

Naturreservatet på 86 hektar bildades 1968 och är  av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.  Ändamålet med reservatet är att bevara förekommande växt- och djurliv samt på bästa sätt vårda området så att förutsättningar ges för att området skall kunna hysa dessa värden även i framtiden.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland

Gruvan

(Karta)

Nordväst om Edsele ligger Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott.

Gruvan ligger förhållandevis avsides. Den kan nås via skogsbilvägar från två håll. Skogsbilvägen från Ramneå är lämpligaste vägvalet sett till vägstandarden. Några kilometer från gruvan finns en vägbom som mestadels är öppen. Vid låst vägbom kan nyckel lånas  efter kontakt med ägaren av Edsele såg (tel nr 0623-203 70).

Källa: Geologivägen

Hembygdsgården

(Karta)

Hembygdsgården i Edsele ligger vackert vid Edsele Prästgård. Mangårdsbyggnaden som idag är områdets museum har tidigare stått i Fjällbohög. I gården driver Edsele hembygdsförening kaféverksamhet under juli månad.

Källa: Kulturarv Västernorrland