Verksamhetsberättelse för Edsele Intresseförening verksamhetsåret 2022

Edsele Intresseförening har under verksamhetsåret 2022 fortsatt verka för Edseles utveckling. Antalet medlemmar har uppgått till 152 st, en ökning med 25 st sedan föregående år (127 st).

Årsmötet valde Ronnie Torestad till ny ordförande. Ronnie blev dock tyvärr sjukskriven. Därför har vice ordförande Monica Thomasson sedan september 2022 tagit över rollen som tf ordförande.

Den ideella föreningen Edsele Intresseförening äger aktierna i fastighetsbolaget Edsele Fastigheter AB. Fastighetsbolaget har totalt 35 lägenheter varav 12 st är Trygghetsboende i fd Edselegården samt 3 st lägenheter i den sk ”Gula Faran” mitt i byn samt förvaltar Edsele Friskolas gamla skolbyggnad. Edsele Fastigheter AB äger också kvartsgruvan i Edsele.

Edsele Intresseförening har under två år från Sollefteå kommun mottagit totalt 200  000 kr för utvecklingsinsatser i byn. Dessa är öronmärkta för utveckling. I slutet av maj 2022 genomfördes en Utvecklingsdag där ca 35 deltagare var med och diskuterade hur vi kunde förvalta och ta hand om byns pengar på allra bästa sätt. Gruppen gjorde en lista på olika önskemål från gemensam mindre camping till cykelbana för barn, badbryggor, grillplatser, bastu mm. Gruppen beslutade att prioritera att ”växla upp” pengarna till ett större utvecklingsprojekt och söka mer pengar.
En ordförandegrupp startade. Gruppen har mötts digitalt en gång och vid möte en gång för att diskutera och förbereda arbete med olika ansökningar inför nästa verksamhetsår.

Årets By-pengar (30  000 kr) som föreningen fått från LUS 2019 har genererat lite bidrag till olika föreningar i byn. Det finns fortfarande lite medel kvar att söka för intresserade.

Det tidigare biblioteket i Gula Faran avvecklades förra året. Ny hyresgäst har därefter kunnat flytta in under året, ett företag inriktat på skönhetsvård. Därmed har lokalen haft ökade hyresintäkter under 2022.

Edsele Intresseförening har även som tidigare ansvarat för flaggning, julbelysning och blommor i byns blomlådor.

Metallskrotinsamlingen vid brofästet har fortsatt under året, dock med något lägre intäkt än tidigare år pga lågt skrotpris.

Förutom fastighets- och utvecklingsfrågor driver föreningen olika sektioner. Dessa är:
– Frysfackssektionen
– Gymsektionen
- Inflyttningsgruppen ”Välkommen till Edsele!”
- Kultur i Edsele
- Samförsörjningsgruppen
– Vandringsleder i Edsele

Frysfackssektionen
Frysfacksföreningens ekonomi har ombesörjts av föreningen även under 2022.

Inflyttningsgruppen ”Välkommen till Edsele!”
Edsele Intresseförening har fortsatt att arbeta med inflyttningsfrågor för att öka antalet inflyttade och jobba med projekt som kan attrahera flera att bosätta sig permanent i byn.
Vi har bla prioriterat att i etapper renovera skolan. Under året färdigställdes övervåningen med hjälp av många frivilliga insatser. Nu kan föreningar och företag hyra kontorslokal och sammanträdesrum.

Under 2022 föddes 3 barn i Edsele. Föreningen uppmärksammar dessa nya bybor med en gåva.

Gymsektionen
Den nyrenoverade gymlokalen i skolans källare öppnades 2021 och har sedan dess lockat många användare under verksamhetsåret, vilket är mycket roligt och bra! Detta har visat sig i bla ökad försäljning av gymkort.

Kultur i Edsele
Edsele Intresseförenings Kulturutskott bildades hösten 2020 i syfte att skapa förutsättningar för kultur-och utställningsverksamhet i de tomma lokaler som då fanns att tillgå i Edsele församlingshem. Därmed startade samarbete mellan Edsele Intresseförening och Svenska kyrkan – ett delmål i Edsele utvecklingsplan fram till 2025.
Den permanenta utställningen ”Utanededräkten” finns i Edsele Konsthall och håller öppet främst under juli månad då initiativtagarna är på plats i byn, därefter sporadiska öppettider samt visas för enskilda och grupper enligt överenskommelse.   Konsthallen öppnade traditionsenligt vid Edseledagen i juli 2022 där initiativtagarna visade den permanenta utställningen och Cuno Bernhardsson deltog under konceptet ”Fråga Cuno” dvs besökarna fick möjlighet att ställa frågor om historia, personer, namn, släkt, händelser och textilhistoria.
Kulturutskottet har under 2022 arbetat intensivt för att förnya fritt hyreskontrakt med Svenska kyrkan. Pga ovisshet om vi fick vara kvar vågade vi inte satsa fullt ut på ny ommålning och ny utställning, men kontraktet undertecknades för perioden 1/1-31/12 2023. Vi betalar inte hyra, el mm men har lovat motprestation med ambition i form av kyrkkaffe under året där Kulturutskottet står för arbetet och Svenska kyrkan står för inköp/kostnader.
Kulturutskottet ansvarar för eventet ”Edsele lyser upp” inom ramen för Höga Kusten Eldveckan, där marschaller under 2022 finansierats av Intresseföreningen och tänds av bybor.
I överenskommelsen med kyrkan ingår att servera ”kyrkkaffe” några gånger per år. Start blev gökotta på Hembygdsgården i maj, som blev mycket uppskattat. Allhelgonadagen 2022 serverades dessutom glögg och macka utanför kyrkan med öppen eld, även detta ett nytt och uppskattat samarbete mellan Kulturutskottet och Svenska kyrkan.
Samförsörjningsgruppen
Samförsörjningsgruppen verkar för att vi ska tillverka lokalproducerad mat till våra äldre och barn i omsorg och skola. Gruppen har under året och som tidigare bland annat odlat potatis och hållit grisar. En del av potatisskörden delades ut till äldre runt om i byn.

 

 

Vandringsleder i Edsele
Edsele Intresseförening jobbar med att utveckla vandringsleder och har för tillfället två leder som marknadsförs via Höga Kusten-destinationen: Gideåbergsmyrarna och Bybergsleden.

Under året har föreningen jobbat med skyltning och karta för ytterligare en ny vandringsled i byn – Utanedeleden – där syftet är att med texter och bilder visa Edseles historia med fokus på älven, kraftverk och båttrafik som grund för samhällsbyggnad. Edsele kraftverks ledning har godkänt att vi får sätta upp skyltar utefter den nya leden, men pga säkerhetsfrågor avvakta marknadsföring just nu. Under året producerades ett tiotal historieskyltar. Skyltarna kommer att bilda en ”miniutställning” på Edsele Konsthall vid Edseledagen 7 juli 2023.

Dessutom har vi producerat en ”snurra” med hänvisningsskyltar som planeras att sättas upp vid trekanten vid ”Gula Faran” samt även skyltning i Gideåberg till olika attraktioner.

 

Efter viktiga och välbesökta möten om Edseles utveckling 30/6 och extra föreningsstämma om Edsele Friskola 6/7 står vi nu riktigt starka för att driva Edsele framåt!

Stormötet poängterade att skolan verkligen behövs för hela byns framtid och utveckling, men att nya och krafter/ledamöter behöver rekryteras till Medborgarkooperativets styrelse för att ta vid och jobba för att bla hitta legitimerade lärare.
Extrastämman beslutade bla tillsätta nya ledamöter som nu kommer att jobba vidare med full kraft.
Genom ett bra och nära samarbete mellan Edsele Intresseförening, Edsele Friskola och Edsele Fastigheter AB samt även med ovärderligt stöd från Sollefteå kommun vill vi informera att:
– Skolan fortsätter som friskola
– Alla nuvarande jobb och tjänster på skolan är säkrade
– Ny styrelse är vald för Medborgarkooperativet Edsele Friskola
– Pedagogisk resurs/skolledare är interimt tillsatt under begränsad tid
– Arbetet med rekrytering av legitimerade lärare fortsätter som tidigare
– Alla kan nu ta ett välförtjänt sommarlov och hälsas välkomna till ny skolstart i augusti!
Ett stort varmt tack till alla som engagerat sig och nu jobbar vidare med att forma Edsele Friskola till en riktigt attraktiv och bra skola med modernt och pedagogiskt innehåll.
Ett lika stort tack till Marianne Hansson, Anette Linné och hela tidigare styrelsen för kraftfullt och strategiskt arbete. Ni har gjort ett mastodontjobb och finns fortfarande med som stöd till nya styrelsen. Tack!
Idag firar vi Edseledagen 25 år – vår pärla vid Faxälven!
Ut på byn allihopa och ha kul med alla upplevelser som många frivilliga krafter jobbat med hela våren. Njut av god mat, gott fika och god dryck och ikväll ses vi för grilltallrik, pub och musik på Bygdegården!
/Styrelsen

Edsele Utvecklingsdag 7/5

Tack till er alla som deltog i Edseles utvecklingsdag för en tid sedan!
Det blev många bra diskussioner och många förslag på hur byn kan utvecklas framåt för att attrahera både bybor, nyinflyttade och besökare.
En slutsats var att varje förening representeras i ett utvecklingsråd för att bland annat arbeta vidare med förslagen, och med de bidrag vi fått som grund, söka mer pengar för ett större utvecklingsprojekt.
 
Alla är ense om att vi tillsammans kan nå långt med samarbete mellan föreningarna och företagen i Edsele. Hör av dig till ordf Robert Vik, edseleintresseforening@gmail.com, om du vill engagera dig i Intresseföreningen, våra utskott/sektioner eller andra föreningar.
 
 

Coworking space • kontorshotell

Tillfälligt kontor för en- eller flera personer

Kontorsplats till ensamarbetande eller tillfällig besökare.
För 150:-/dagen får du tillgång till en plats med utmärkt internet (via fiber) på skolan mitt i byn. Vill du hyra veckovis eller längre, begär offert.
Vi bjuder på kaffe.
 
 

Uppdaterad: 2021-10-18

Stäng meny