Slakt, styckning och konservering av kött

Samförsörjningsgruppen inom Edsele intresseförening inbjuder till köttkurs i höst. Vi ska slakta nöt och får, stycka dem och konservera på gammalt vis – torkning, insaltning, rökning, inkokning och syrning. Kursen är upplagt på sju träffar varav de två första är heldagar (3 och 11 oktober) och resten på kvällar. Vi tar emot sex deltagare. Kursledare är Thorsten (Tjärnbotten) och Johann (Meåstrand). Mer information finns på Intresseföreningens fb-sida. Ring Thorsten för anmälan 070-5200761. Platsantalet är begränsat. Samförsörjningsgruppen verkar för att vi ska tillverka lokalproducerad mat till våra äldre och barn i omsorg och skola. Klicka på foto för kursinnehåll!

Arbetet med Samförsörjning

möte 8 september – 2020
 
Nu har vi sparkat igång gruppen som verkar för att skapa ökad produktion och konsumtion av mat i och runt Edsele. En grundfråga var hur barn och gamla i byns omsorg ska få mat när den stora krisen inträffar. Vi tror ju inte riktigt på att myndigheterna kommer med mat till oss den dagen. Snarare blir det nog tvärt om.
Vi har inventerat behoven. Det lagas ungefär 100 portioner om dagen i köket som lagar mat till omsorgerna plus håller öppet för allmänheten. Vi har odlat potatis och lite grönsaker i sommar och tänker att vi börjar med ett provår. Sedan utvärderar vi.
Kanske kan vi ha lokalproducerad mat en dag i veckan på Grytan som byns restaurang heter. Vi behöver också öka kunskapen om konservering av mat. Därför ger Helena från Gässjö en kurs i mjölksyrajäsning och Volgajohann och undertecknad en kurs i slakt, styckning och konservering av kött. Inkokning, torkning, rökning, insaltning och mjölksyrajäsning av kött. Vi kommer att slakta nöt och får. Information om kurserna anslås på Ica och på anslagstavlan.
Skolbarnen ska plocka lingon och få lära sig mer om bönderna i byn. Maten ska in som en del av undervisningen. Snart öppnas ett fågelslakteri i Ramneå. Därifrån kommer kanske ägg också i framtiden.
Samförsörjningsgruppen är en arbetsgrupp inom Edsele intresseförening. Vi är runt sju personer och det finns plats för fler.
Vad mer behöver vi i byn för att bli mätta vid en kris? Mejeri, bageri, bryggeri, fler grönsaksodlare, fler bärplockare, nya fäbodar…?
Vi behöver kanske bygga en bredbandsbullerby i Edsele också?
Allt blir bra, som psykologen säger.

Första mötet

möte 14 maj 2020

Vi var 27 personer, en bebis och en katt som deltog i webinariet om hur vi förser gamla och barn med mat när krisen slår till ordentligt. Hälften var från byn, fler från Nipakademins styrelse och en del inbjudna observatören från bl a Byakademin och Solatums bredbandsbullerbyprojekt.
Vi fick bra information från köket i byn om hur mycket råvaror som går åt i veckan till de 450 portioner som tillagas idag. Karin som varit kostchef gick igenom hur mycket näring vuxna och barn behöver. Några nötproducenter berättade om hur många djur som blir slaktfärdiga om året. Vi pratade mängden vilt och den kommande fågelproduktionen i byn. Potatisodling körs igång redan nu. Grönsaksodling i större skala kan komma igång nästa sommar. En kurs om grönsakskonservering erbjuds i höst och en längre om slakt, styckning och fyra sorters konservering av kött löper under hela hösten om intresse finns.
 
Knäckfrågan är drivmedel till traktorerna. Och om elen försvinner förlorar vi frysmöjligheterna. Några lösningar redovisades att jobba vidare på. Rötning av slaktavfall och dynga bland annat.
En arbetsgrupp om sex personer utsågs att driva arbetet, inte minst i skolan där tillagning av mat från lokala råvaror, bärplockning mm kan bli viktiga inslag i det pedagogiska arbetet. Liksom besök hos lokala bönder och på slakteriet som lovade leverera blod och råvaror till pölsa, sylta och annat. Inte minst talg.
 
Arrangörer var Nipakademin och Edsele intresseförening. Nipakademin vill gå vidare med liknande seminarier i andra socknar. Kommunstyrelsens representant i webinariet öppnade upp för diskussion med kommunen.
Den andra knäckfrågan handlar om att få till en efterfrågan av lokalodlat så att en bärkraftig produktion kan komma igång. När ska staten upphöra med sitt nyliberala trams och tillåta matimport från världens skitigaste jordbruk runt om i världen?
Och hur gör vi med de matlösa i städerna?
 
Återstår en del att lösa alltså. Nu får vi hoppas att ingen föreslår att vi ska förstöra detta genom att göra ett bidragsprojekt av det.
Webinariet spelades in och ska efter redigering publiceras på lämpliga ställen. Svårt med bilder från webinariet. Det får bli några från när Volgajohann saltade in fjällko som vi ska ha på en fäbod i sommar. Han ska leda kursen i köttkonservering i höst ihop med en f d slakteridirektör. Han har levt sitt liv i självförsörjning i Sibirien.
Samförsörjning i Edsele, inte självförsörjning, sa Bill. Tack till Linda på Hola fhsk som roddade tekniken, sa Bull.

Vill du bli medlem i Intresseföreningen så är avgifterna: 100:- familj 50:- enskild • Vårt bankgiro 5675-8774 ° Välkomna!

Vill du veta mer om samförsörjning och arbete, maila Thorsten!

Stäng meny