Röjda och skyltade nya vandringsleder i Edsele är ett samarbete mellan besöksnäringsprojektet Arena Höga Kusten Inland och Edsele föreningsliv.

 

Vandringslederna öppnar allt eftersom de blir klara under sommaren/hösten 2021

GIDEÅBERGSMYRARNA – Naturreservat. Ett av länets finaste botaniska områden. Parkering och start – följ skyltning från Gideåberg-Meåstrand mot Gässjö-Vägersjö-Stensjö

BYBERGSLEDEN – Parkering och start intill/nedanför berget i By

Kommande augusti: MEÅFORSLEDEN – Parkering och start vid Gideåbergs Bygdegård

Kommande hösten: UTANEDE-KULTURLEDEN – Parkering och start vid Edsele broöverfart

Vi publicerar här allt eftersom lederna blir klara.

Välkommen tillbaka på sidan!

Stäng meny