Sommaren 2020 blev Gruvan en riktig uppstickare bland besöksmålen i de västra delarna av Höga Kusten Inland. Många var de som tog del av de storslagna och vida vyerna. Äventyrslystna lät sig inte nöjas med det utan tog sig även ett dopp, paddlade, dök eller yogade. Radiosändning blev det också därifrån.
Besök och bad i gruvan sker på egen risk.
 
Edsele Gruva var aktiv mellan åren 1965 och 1983 då Kema Nord bröt 180.000 ton kvarts och 32.000 ton fältspat i gruvan. Kvartsen såldes till Ljungaverk och användes vid framställning av Kisel. Kvarts är även råvara för glastillverkning.

Fältspat såldes till Forshammar Industri och användes till svetselektroder och porslin.
Som mest hade gruvan sex stycken anställda.
Efter att stått orörd i 17 år bestämde sig Edsele intresseförening för att köpa gruvan. Några år därefter påbörjades provborrningar efter fältspat och till en början fanns ett par intressenter som ville köpa fältspat av föreningen. Av olika anledningar blev det ingen affär så gruvan används nu bara som besöksmål och utflyktsplats.
Gruvan ligger förhållandevis avsides. Den kan nås via skogsbilvägar från två håll. Skogsbilvägen från Ramneå är lämpligaste vägvalet sett till vägstandarden, uppfart mitt emot Edsele Såg.
 
Gruvan kan besökas i juli & augusti då bilväg hålls öppen.
Frågor vid låst vägbom hänvisas till Edsele Såg 0623-203 70.
 
på INSTAGRAM #edselgruvan #edselegruva
 
Stäng meny