Sök finansiering i Vindkraftsfonden

Om ditt projekt, syfte eller verksamhet infaller under något av dess kriterier finns möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från Vindraftsfonden;
• Uppmuntra näringslivsutveckling
• Samhällsutveckling
• Utbildningsinsatser
• Något som på annat sätt bidrar till en levande landsbygd i bygden
 
Stäng meny